Еелектро услуги и електричество

Полезен сайт за електричеството.

електричество

Добре е да се знаят някой детайли по отношение електричеството, което употребяваме в домовете си, наред с множеството уреди, с които боравим. Ето, защо подготвихме и настоящата тема. Добрата информираност свързана с електричество е била винаги от полза. В дома се случва да изгори крушка или бушон и тогава, това, което знаем на теория лесно влиза в практиката. Разбира се електричеството и ел.инсталациите са един голям дял, за които са нужни професионални и компетентни лица. Специалистите са именно за това, да съдействат по време на всякакви аварии свързани с ел. инсталацията, без това да навреди на човешкия живот или уредите в дома. Освен свен безопасност от електрическа инсталация внимание трябва да се отдели и на разходването на ел. енергия. Използване на специални целесъобразни уреди и техники може да доведе до големи количества спестени средства, както и намаляване на замърсяванията на околната среда. Използването на електроенергия за отопление е неикономично, а…
Наред с множеството ползи от електричеството, то се оказва не само приятел на човек в ежедневието, но и негов опасен враг. И преди да пристъпите към каквито и да било промени, поправки и отстраняване на аварии с електрическата мрежа в дома, запознайте се какви травми може да доведе електричеството. Тока се определя от мощността му, а в зависимост от различните размери тя води до различни наранявания и травми. Електрически ток до 10mА може да предизвиква конвулсии на мускули, както и покачване на кръвно налягане. В такива моменти, човек е способен сам да се отдели от източника на ток. В случаите, когато електричеството достига от 10 до 100mА тялото на човек не може само да реагира и да се откъсне от мрежата. В този случаи, той губи съзнание, работата на сърцето му бива затруднена, а дишането спира. Още по рискови за живота на хората са електричество с размери от 100mА до…
Днес едва ли някой би могъл да си представи живота без електричество. Съвремието ни до такава степен е обвързано с него, че не бихме могли да си представим мисълта дори за кратко откъсване от него. Не паника, а нещо много по-голямо е онова, което може да настъпи масово без електричество. Множество удобства, използване на безброй много уреди и т.н. са само част от нещата, на които се радваме днес, благодарение на тока. Консумацията на електричество и електрическа енергия, улеснява до голяма степен живота ни. Дори не се замисляме за целесъобразността и оправдано изразходваме много от нея, без да пестим. Един от евтините начини е да се използва електричество, вместо да се произвежда и разхищава. Днес електричество се приема не като ценност, а по-скоро като даденост и с времето, сякаш се притъпява, а рисковете, които то крие остават някъде забравени там в бездната. Ето, защо познаване на главни принципи от електрическата…

Вход