Еелектро услуги и електричество

Полезен сайт за електричеството.

Роля на електричеството в живота ни

Днес едва ли някой би могъл да си представи живота без електричество. Съвремието ни до такава степен е обвързано с него, че не бихме могли да си представим мисълта дори за кратко откъсване от него. Не паника, а нещо много по-голямо е онова, което може да настъпи масово без електричество. Множество удобства, използване на безброй много уреди и т.н. са само част от нещата, на които се радваме днес, благодарение на тока.

Консумацията на електричество и електрическа енергия, улеснява до голяма степен живота ни. Дори не се замисляме за целесъобразността и оправдано изразходваме много от нея, без да пестим. Един от евтините начини е да се използва електричество, вместо да се произвежда и разхищава. Днес електричество се приема не като ценност, а по-скоро като даденост и с времето, сякаш се притъпява, а рисковете, които то крие остават някъде забравени там в бездната.

Ето, защо познаване на главни принципи от електрическата инсталация, наред с всичките възможности, които предоставя и безопасното функциониране на многото включени консуматори, ще е от полза за поддържане на дома.

От малки децата са учени, че електричеството е опасно за живота на хората, че с тока не бива игра и какви може да се пораженията за него. От тук се обяснява и нуждата на специалист електротехник, чиято работа е да се грижи по поддръжка и отстраняване на повреди от всякакъв характер, когато настъпи авария с електрическата мрежа.

За ел. инсталацията в дадено жилище е известно, че е съвкупност от проводници и съоръжения. Тяхната цел е да разпределят енергията измежду отделни уреди и осветителни тела, отоплителни, охлаждащи уреди, домакински уреди, мултимедия и други. Към ел. инсталация са включени и всякакви измервателен уреди, съоръжения. Тяхната работа се свежда в защитаващи системата, които бранят от аварии и претоварване на токовата защита. Към битови и електрически инсталации се отнасят и инсталации с ниско напрежение от 220V, 50Hz.

Изключително важно е за собствениците на едно жилище, където се налага изграждане на ел. инсталация и/или подмяна на стара такава, да са наясно с всички изисквания. За целта се изгражда проект с нужни стандарти за конкретна ел. инсталация. Това става с намесата на специалист, а те от своя страна включват конкретни изисквания на самите обитатели на дома. Едва тогава се пристъпва към действия по ел. инсталацията.

Вход